Liên hệ chúng tôi

Trung tâm báo chí, Phòng Tuyên truyền Đảng ủy SISU

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 phố Đại Liên Tây, Thượng Hải, Trung Quốc

Tin cũ

Những câu trích dẫn danh ngôn trong bài phát biểu trên Đại hội kỷ niệm 200 ngày sinh Các Mác


05 May 2018 | By viadmin | SISU

 

(《共产党宣言》)是全部社会主义文献中传播最广和最具有国际性的著作,是从西伯利亚到加利福尼亚的千百万工人公认的共同纲领。

——恩格斯

“Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” là quyển sách được truyền bá rộng rãi nhất và mang tính quốc tế nhất trong toàn bộ công trình về chủ nghĩa xã hội, là cương lĩnh chung được công nhận bởi hàng triệu công nhân từ Siberia đến California.

Ănggen

 

如果我们选择了最能为人类而工作的职业,那么,重担就不能把我们压倒,因为这是为大家作出的牺牲;那时我们所享受的就不是可怜的、有限的、自私的乐趣,我们的幸福将属于千百万人,我们的事业将悄然无声地存在下去,但是它会永远发挥作用,而面对我们的骨灰,高尚的人们将洒下热泪。

——马克思

Nếu chúng tôi đã chọn dứt khoát nghề nghiệp phục vụ cho nhân loại một cách vô tư, thì trọng trách đó không thể đè nén chúng tôi cho ngã gục, bởi vì đây là hy sinh cho mọi người; lúc đó chúng tôi không hưởng thụ vui sướng đáng thương, hạn chế và tự kỷ, niềm hạnh phúc của chúng tôi sẽ thuộc về hàng triệu người, sự nghiệp của chúng tôi sẽ âm thầm tồn tại, nhưng nó sẽ mãi mãi phát huy vai trò, những người với đức tính cao cả sẽ rơm rớm nước mắt trước tro cốt của chúng tôi.

Các Mác

在科学上没有平坦的大道,只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人,才有希望达到光辉的顶点。

——马克思

       Con đường khoa học không phải bằng phẳng, chỉ có những người không sợ gian nan vất vả, trèo núi dọc theo dốc đứng, mới có hy vọng leo lên đỉnh núi để đón chào tia nắng.

Các Mác

 

马克思首先是一个革命家斗争是他的生命要素。很少有人像他那样满腔热情、坚韧不拔和卓有成效地进行斗争。

——恩格斯

       Các Mác trước hết là một nhà cách mạng, Đấu tranh là yếu tố tồn tại của ông. Hiếm thấy có người giống như ông đấu tranh hiệu quả,nhiệt huyết, kiên tâm nhẫn nại.

Ănggen

 

批判的武器当然不能代替武器的批判,物质力量只能用物质力量来摧毁;但是理论一经掌握群众,也会变成物质力量。

——马克思

       Vũ khí phê phán tất nhiên không thể thay thế việc phê phán của vũ khí, lực lượng vật chất chỉ có thể phá hủy bằng lực lượng vật chất; nhưng lý luận một khi được nắm vững bởi quần chúng, cũng có thể biến thành lực lượng vật chất.

Các Mác

 

共产党人的理论原理,决不是以这个或那个世界改革家所发明或发现的思想、原则为根据的。”“这些原理不过是现存的阶级斗争、我们眼前的历史运动的真实关系的一般表述。

——马克思

       Có thể khẳng định rằng, những tư tưởng, nguyên tắc do bất cứ nhà cải cách nào trên thế giới phát minh hoặc phát hiện không phải là căn cứ cho nguyên lý lý luận của người Cộng sản. Những nguyên lý đó chẳng qua là tường thuật chung chung về quan hệ chân thật trong cuộc đấu tranh giai cấp và phong trào lịch sử trước mắt chúng ta.

Các Mác

 

凡是人类社会所创造的一切,他(马克思)都有批判地重新加以探讨,任何一点也没有忽略过去。凡是人类思想所建树的一切,他都放在工人运动中检验过,重新加以探讨,加以批判,从而得出了那些被资产阶级狭隘性所限制或被资产阶级偏见束缚住的人所不能得出的结论。

——列宁

       Phàm tất cả mọi điều mà xã hội nhân loại sáng tạo, ông (Các Mác) cũng tìm hiểu lại với tinh thần phê phán, không bỏ qua bất cứ một điều gì đó. Phàm tất cả mọi điều mà tư tưởng nhân loại kiến tạo, ông đều kiểm nghiệm trong phong trào công nhân, tìm hiểu lại và phê phán, từ đó đã rút ra kết luận không thuộc về những người giai cấp tư sản bị hạn chế bởi tính hẹp hòi và những người bị bó hẹp bởi thành kiến của giai cấp tư sản.

Lê-nin

 

全部社会生活在本质上是实践的哲学家们只是用不同的方式解释世界,问题在于改变世界。

——马克思

       Toàn bộ cuộc sống xã hội mang tính thực tiễn về bản chất. Những nhà triết học giải trình thế giới bằng phương thức khác nhau, điều then chốt là thay đổi thế giới.

Các Mác

 

一个民族要想站在科学的最高峰,就一刻也不能没有理论思维。

——恩格斯

Một dân tộc muốn đứng trên thượng đỉnh khoa học, thì phải luôn luôn coi trọng tư duy lý luận.

Ănggen

 

 (未来社会)将是这样一个联合体,在那里,每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件无产者在这个革命中失去的只是锁链。他们获得的将是整个世界。

——马克思、恩格斯

       (Xã hội tương lai) sẽ là một khối liên hợp như vậy, ở đó, mỗi người được phát triển tự do là điều kiện của tất cả mọi người được phát triển tự do. Người vô sản không có gì để mất ngoài xiềng xích. Họ có thể thắng được cả thế giới.

Các Mác, Ănggen

 

 

历史活动是群众的活动。

——马克思

        Hoạt động sáng tạo lịch sử là hoạt động của quần chúng.

Các Mác

 

人们所达到的生产力的总和决定着社会状况。

——马克思、恩格斯

       Tổng hợp sức sản xuất của mọi người quyết định tình trạng xã hội.

Các Mác, Ănggen

 

无产阶级的运动是绝大多数人的,为绝大多数人谋利益的独立的运动工人阶级一旦取得统治权,就不能继续运用旧的国家机器来进行管理,必须以新的真正民主的国家政权来代替。

——马克思、恩格斯

Phong trào vô sản là phong trào độc lập của khối đại đa số, mưu cầu lợi ích cho khối đại đa số. Giai cấp công nhân một khi giành được quyền thống trị, thì không thể tiếp tục quản lý bằng bộ máy nhà nước, cần phải thay thế bằng chính quyền nhà nước dân chủ mới.

Các Mác, Ănggen

 

生产将以所有的人富裕为目的所有人共同享受大家创造出来的福利。

——马克思、恩格斯

       Mục đích sản xuất nhằm để thực hiện mọi người cùng nhau giàu lên, Tất cả mọi người cùng hưởng phúc lợi mà mọi người sáng tạo.

Các Mác, Ănggen

 

给所有的人提供健康而有益的工作,给所有的人提供充裕的物质生活和闲暇时间,给所有的人提供真正的充分的自由。

——恩格斯

       Tất cả mọi người được phân phối việc làm lành mạnh và có ích, được hưởng thụ cuộc sống vật chất sung túc và thời gian rãnh rỗi, được hưởng tự do đây đủ và chân chính.

Ănggen

 

人靠自然界生活 如果说人靠科学和创造性天才征服了自然力,那么自然力也对人进行报复

——马克思

       Con người sống bằng thiên nhiên, nhưng nếu nói con người chinh phục tự nhiên bằng khoa học và thiên tài sáng tạo, thì thiên nhiên sẻ trả thù con người.

Các Mác

 

各民族的原始封闭状态由于日益完善的生产方式、交往以及因交往而自然形成的不同民族之间的分工消灭得越是彻底,历史也就越是成为世界历史。

——马克思、恩格斯

       Trạng thái bế quan tỏa cảng lạc hậu của các dân tộc do phương thức sản xuất ngày càng hoàn thiện, đi lại và phân công lao động giữa các dân tộc được hình thành tự nhiên do đi lại, nếu tiêu vong được triệt để bao nhiêu thì lịch sử sẽ trở thành lịch sử thế giới bấy nhiêu.

Các Mác, Ănggen

 

在无产阶级和资产阶级的斗争所经历的各个发展阶段上,共产党人始终代表整个运动的利益他们没有任何同整个无产阶级的利益不同的利益,而是要为绝大多数人谋利益在全世界面前树立起可供人们用来衡量党的运动水平的里程碑。

——马克思

       Trong các giai đoạn phát triển của cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản, người Cộng sản luôn luôn đại diện cho lợi ích của phong trào đấu tranh. Họ không có lợi ích khác với bất cứ lợi ích của giai cấp vô sản nào, mà họ sẽ mưu cầu hạnh lợi ích cho tuyệt đại đa số người, dựng lên một cột mốc có thể dành cho mọi người đánh giá phong trào của Đảng trước toàn thế giới.

Các Mác

 

如果我们党有一百个至二百个系统地而不是零碎地、实际地而不是空洞地学会了马克思列宁主义的同志,就会大大地提高我们党的战斗力量。

——毛泽东

Nếu Đảng ta có một trăm đến hai trăm đồng chí học tập Chủ nghĩa Mác-Lê nin một cách hệ thống, thiết thực, chứ không phải học lẻ tẻ, sáo rỗng, thì có thể giữ gìn và nâng cao sức chiến đấu của Đảng ta lên mức cao.

Mao Trạch Đông

 

马克思的整个世界观不是教义,而是方法。它提供的不是现成的教条,而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法。”“(理论)是一种历史的产物,它在不同的时代具有完全不同的形式,同时具有完全不同的内容。

——恩格斯

Thế giới quan của Các Mác không phải là giáo lý, là phương pháp luận. Nó không mang cho chúng ta những giáo điều sẵn có, mà là điểm xuất phát để tiếp cận nghiên cứu thêm nữa và phương pháp được dùng trong quá trình nghiên cứu. Lý luận là sản vật của lịch sử, nó được thể hiện qua những hình thức hoàn toàn khác nhau trong những thời đại, đồng thời bao gồm những nội dung hoàn toàn khác nhau.

Ănggen

 

只要进一步发挥我们的唯物主义论点,并且把它应用于现时代,一个强大的、一切时代中最强大的革命远景就会立即展现在我们面前。

——恩格斯

Chỉ có phát huy hơn nữa những luận điểm của Chủ nghĩa duy vật, và vận dụng đó vào thời đại ngày nay, viễn cảnh cách mạng mạnh nhất và mạnh nhất trong mọi thời đại thì sẽ ngay lập tức được trình diện trước mọi người chúng ta.

Ănggen

Chia sẻ:

Liên hệ chúng tôi

Trung tâm báo chí, Phòng Tuyên truyền Đảng ủy SISU

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 phố Đại Liên Tây, Thượng Hải, Trung Quốc

Tin cũ